h

Afscheid Anne Reijs

20 december 2008

Afscheid Anne Reijs

Anne Reijs
Burgemeester Herman Klitsie heeft donderdag tijdens de raadsvergadering van Oss een raadspenning uitgereikt aan scheidend SP-raadslid Anne Reijs. Anne gaat de gemeenteraad verlaten, omdat zij buiten de gemeente Oss gaat wonen.

Anne Reijs is sinds april 2006 raadslid voor de SP Ze mag gekenschetst worden als een persoon die zeer maatschappelijk betrokken is. Zo besloot zij politiek actief te worden, toen zij vond dat de bezuinigingen in de gezondheidszorg dermate ernstige gevolgen had dat de (ouderen-)zorg in verpleeghuizen beneden een aanvaardbaar niveau was gezakt.

"Daarnaast is zij vasthoudend en een doorzetter", stelde Klitsie. "Zij heeft zich onder andere 'vastgebeten' in het verbeteren van de dienstverlening van de Taxihopper.Ook heeft zij zich ingezet voor behoud van de bushalte bij de Sterrebosflat. Daarnaast heeft mevrouw Reijs zich ingezet voor een goede schuldhulpverlening en voor de Stichting Prota." Reijs ziet zich zowel als een doener als een denker. Hoewel zij de raad gaat verlaten, blijft zij zich naar eigen zeggen "inzetten voor een sociale maatschappij".

Omgekeerde route

op het nationale toneelSP Fractievoorzitter Paul Peters liet zich evenmin onbetuigd. De SP'er wees de toehoorders op de omgekeerde route die Anne had gevolgd: "Soms maakt een raadslid uit Oss de stap naar Den Haag. Jij verscheen eerst op het nationale toneel, bij Barend en van Dorp, kreeg aandacht voor de schrijnende situatie in de zorg en kwam daarna in onze raad." Anne heeft zich ingezet voor schuldhulpverlening, het hospice,de taxihopper, bushalte bij de Sterrebosflat,

behoud bushalte sterrebosflat

speeltuin Elckerlyc en vooral voor de verpleegzorg in Vita Nova.

Paul gaf Anne alvast de namen van de burgemeester en wethouder van haar nieuwe woonplaats Alphen-Chaam: "Een plaats die nog geen SP in de raad heeft. Wellicht een schone taak voor jou? Maar eerst tijd voor bloemen en een cadeau."

U bent hier