h

Handhaving in Oss

18 november 2008

Handhaving in Oss

Chris Ermers
Onlangs was de gemeente Oss alweer positief in het nieuws. De provincie heeft uitvoerig onderzocht hoe goed gemeenten handhaven, dat wil zeggen, nagaan of mensen en bedrijven zich wel aan voorschriften en regels houden. Op alle onderdelen scoorde Oss een 10, behalve voor één onderdeel dat maar een 8 kreeg. Een voorbeeld voor andere gemeenten, zo vindt de provincie.

Rampen
Minder aandacht was er voor het feit dat dit het resultaat was van een ontwikkeling die bijna zes jaargeleden (na de nieuwjaarsramp in Volendam) werd ingezet onder verantwoording van SP-wethouder Chris Ermers. ‘De vuurwerkramp in Enschede en de brand in Volendam waren voor het Rijk de directe aanleiding om gemeenten te dwingen tot een professionalisering van de handhaving. Veiligheid voor de burgers was natuurlijk een heel belangrijk argument.’

Ontwikkelingsproces
Handhaving en dus ook de professionalisering daarvan kwamen bij het aantreden van het vorige college in de portefeuille van wethouder Ermers. ‘Dat was, zeker voor een nieuwkomer op dat moeilijke terrein, een flinke klus. Maar ik kon gelukkig terugvallen op bekwame en heel gemotiveerde medewerkers. Want handhaving is natuurlijk wel een heel belangrijk thema. Voor die veiligheid natuurlijk maar ook vanwege zoiets als rechtvaardigheid. Die begint namelijk bij rechtsgelijkheid en dat vraagt weer om consequente handhaving. Iedereen moet natuurlijk aan het opvolgen van regels gehouden worden. Gelijke monniken, gelijke kappen.’

Handhaving nu
Ook de gemeente Oss bleek op dit gebied nog flink wat te doen te hebben. Maar de verbetering werd doelbewust en systematisch ingezet. Met succes want al gedurende het ontwikkelingsproces was de provincie meer dan tevreden over de vorderingen. Die lijn is daarna door dit college strak voortgezet, met het eerder genoemde resultaat. De waardering heeft vooral betrekking op het feit dat in de praktijk ook inderdaad wordt gedaan wat in protocollen op papier is gezet. De hoge kwaliteit heeft veel te maken met het feit dat er ook bewust keuzes worden gemaakt en de inzet sterk gericht wordt op datgene wat ook in het Osse beleid als heel belangrijk is benoemd. Veiligheid en rechtvaardigheid uiteraard maar ook zaken als ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

U bent hier