h

Extra geld Schadewijk

12 november 2008

Extra geld Schadewijk

begroting 2008
Tijdens de behandeling van de Osse begroting heeft een SP-motie om extra geld voor speelgelegenheid in de Schadewijk vrij te maken het gehaald. Er gaat 95.000 euro naar deze wijk waarvan binnenkort delen op de schop gaan. De wijk had zelf gevraagd om meer geld voor speelgelegenheid en dat kan nu dus.

De SP steunde ook een motie om de bibliobus een halte in Herpen te geven en die motie kreeg ook een meerderheid.

Er waren 6 november veel positieve geluiden in de raad te horen over de begroting en uiteindelijk stemde iedereen, op Joop van Orsouw van de VVD na, in met de nieuwe plannen voor Oss. In totaal is er geld voor 66 nieuwe plannen terwijl de lasten voor de mensen in Oss gelijk blijven en zelfs 52 euro onder het landelijk gemiddelde liggen.

Volgens SP-fractievoorzitter Paul Peters gaat het de goede kant op met Oss. Peters: “Oss wordt steeds socialer, mooier en beter”. De hele bijdrage van Paul Peters vindt u hier:

begrotingsbehandeling

Zie ook:

U bent hier