h

Meer banen voor arbeidsgehandicapten

26 oktober 2008

Meer banen voor arbeidsgehandicapten


Chris ErmersElke gemeente heeft de taak om te zorgen voor werk voor mensen die afhankelijk zijn van de sociale werkvoorziening. Arbeidsgehandicapten lukt het meestal niet om zelf een baan te vinden waarmee ze in het eigen inkomen kunnen voorzien. Verantwoordelijk wethouder Chris Ermers: ‘Ik ben blij dat de raadscommissie akkoord is met mijn voorstel om bij voorkeur IBN bepaalde diensten aan de gemeente Oss te verlenen. Een mooie invulling van de sociale dimensie van het Osse inkoopbeleid."

Sociale werkvoorziening

Gemeenten ontvangen van het rijk speciaal geld om banen voor arbeidsgehandicapten te realiseren. De gemeenten in Noordoost-Brabant leggen dat geld bij elkaar en laten daarmee IBN voor die banen zorgen. Dat lukt IBN bijzonder goed, waardoor de wachtlijst op dit moment heel laag is. De afzonderlijke gemeenten kunnen daarnaast nog eigen inspanningen doen om voor de eigen inwoners extra arbeidsplaatsen te creëren. De Gemeente Oss doet dat bijvoorbeeld door met eigen middelen mensen versneld van de wachtlijst te krijgen. Ook de winstuitkering van IBN wordt ingezet om datzelfde IBN extra opdrachten te geven.

Aanbestedingen

Heel veel van de opdrachten voor diensten waar IBN het van moet hebben, moeten tegenwoordig echter openbaar worden aanbesteed. En als dan vooral op de laagste prijs wordt ingezet, kunnen ook allerlei andere bedrijven met het werk aan de haal gaan. Chris Ermers: ‘We hebben de gemeenteraad daarom voorgesteld om via een verordening te regelen dat we als College van B&W aan IBN het zogenaamde uitsluitend recht kunnen verlenen. Met die verordening kunnen we IBN rechtmatig aanwijzen om opdrachten in de sfeer van groenonderhoud, schoonmaak en allerlei diensten in gemeentelijke gebouwen uit te voeren. Ik ben blij dat de raadscommissie nu de raad adviseert om hier mee in te stemmen. Dat betekent toch behoud van en waarschijnlijk ook gewoon meer werk voor deze kwetsbare groep.’

U bent hier