h

Knelpunten op sportaccommodaties

30 oktober 2008

Knelpunten op sportaccommodaties

Ook de komende jaren trekt de gemeente Oss weer de nodige middelen uit voor verbetering en uitbreiding van de sportaccommodaties. Waarmee de knelpunten natuurlijk niet meteen verdwenen zullen zijn. Sportwethouder Chris Ermers: ‘Sportverenigingen zijn eigenlijk heel goed en vaak zelfs uitstekend gehuisvest. Maar om een aantal redenen worden we nu geconfronteerd met tekortkomingen. Dat vraagt in de komende jaren om een stevige inspanning.’

Top Oss

Veroudering

Ook de al wat oudere sportparken in onze gemeente doen het meestal nog uitstekend. Een aantal sportparken is versleten of voldoet echt niet meer aan de eisen van de tijd. De accommodatie van SV Top bijvoorbeeld, die we in het kader van de Talentencampus op willen gaan knappen. Of het complex van Margriet aan het Amsteleind waar geld voor beschikbaar is en de plannen al vergevorderd zijn.

Populair

Er zijn verschillende takken van sport die steeds meer liefhebbers aantrekken. Soms heeft dat te maken met wereldprestaties van Nederlandse sporters en bijbehorende media-aandacht. Voor een gemeente is wielrennen een gemakkelijke. De accommodatie dat zijn onze wegen. Ook voetbal is nog steeds erg populair en vooral bij meisjes. Het hockey mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. MHC groeit daardoor inmiddels bijna uit zijn jasje. Hetzelfde geldt het turnen. Turnoss moet jammer genoeg een ledenstop hanteren en zoekt samen met de gemeente naar extra accommodatie.

Snelle groei

Groei en opbouw van de bevolking zijn zelden evenwichtig. Wijken krimpen of vergrijzen. Andere wijken groeien juist extra snel en er wonen veel sportieve jongeren. We zien dat op dit moment in Oss-Noord waar OSS’20 de aanwas snel ziet groeien maar ook op Sportpark De Koppelsteeg in Berghem gaat het snel. Chris Ermers: ‘We zijn dus al volop bezig om samen met de betrokken verenigingen maatregelen te gaan treffen.’

Maatschappij

Onze samenleving verandert steeds, zowel qua samenstelling als wat betreft allerlei opvattingen. De belangstelling van meisjes voor voetbal is al genoemd. Maar er zijn ook andere groepen waarvan meer sportieve activiteiten te verwachten zijn. Niet in de laatste plaats de groep ouderen die vitaal genoeg zijn om nog volop te willen bewegen. Anderzijds zie je dat het verenigingen wel steeds meer moeite kost om genoeg vrijwilligers te binden.

Afwegen en aanpakken

Van een gemeente mag verwacht worden dat ze samen met de mensen de knelpunten probeert op te lossen. Van verenigingen mag verwacht worden dat men zich inzet om ook zelf oplossingen aan te dragen. Wethouder Chris Ermers: ‘Dat gebeurt op dit moment ook. Maar alles overziende zijn de huidige en de nog te verwachten knelpunten groot genoeg voor een serieuze beleidsafweging. Daar ontbreekt het helaas nog aan. Wat kunnen we precies verwachten, wat vinden we een acceptabele of de beste situatie, waar zetten we vooral op in en niet te vergeten, hoeveel middelen zijn daar de komende jaren voor nodig? Ook een punt als de bekende piekbelasting is dan aan de orde of zoiets belangrijks als samenwerking tussen verenigingen en behoeften en inbreng van onderwijs. Samenwerken in en met de sport. Ik ben dan ook blij dat we als gemeente Oss nu inzetten op een integraal accommodatiebeleid. Ik ben ervan overtuigd dat we zo tot duurzame oplossingen komen. Maar we hebben nog een flinke weg te gaan.’

U bent hier