h

Nieuwe economische dragers voor het buitengebied?

26 september 2008

Nieuwe economische dragers voor het buitengebied?


De gemeente Oss heeft een nieuwe ontwikkelingsvisie voor het buitengebied opgesteld. De gemeente vindt het belangrijk om het buitengebied te beschermen en het landschap te versterken. Maar van de andere kant is er volgens de gemeente ook behoefte aan 'nieuwe economische dragers' in het buitengebied. De SP betwijfelt dat en is bang voor verrommeling en ongewenste ontwikkelingen.

SP-vertegenwoordiger Adrie Geerts vindt dat je bestaande economische dragers van het buitengebied, de landbouw en de recreatie moet behouden en versterken. Nieuwe economische dragers horen thuis op de bedrijventerreinen. De SP vindt dat de gemeente beter kan inzetten op het verbeteren van de leefbaarheid van de kleine kernen. Voor 'nieuwe economische dragers' is het buitengebied te kwetsbaar.

In de komende maanden wordt het nieuwe bestemmingsplan buitengebied opgesteld. De SP zal dat kritisch blijven volgen.

U bent hier