h

Gilde en de Strepen

28 september 2008

Gilde en de Strepen

Er is behoorlijk verzet tegen de vestiging van het Gilde in wijkpark De Strepen. Er komt daar een locatie van een buitenmanege vrij, waarop het Gilde haar oog heeft laten vallen.

gildeBijna overal zie je gilden gevestigd in een groene omgeving, meestal binnen of aan de rand van een dorp. Gildes hebben in dorpen een rijke historie en zijn onderdeel van de dorpsgemeenschap.

In Oss is het Gilde na een lange periode van afwezigheid weer opgericht. Wellicht daarom is het maatschappelijk draagvlak voor vestiging in De Strepen niet groot.

Argumenten van de tegenstanders zijn de overlast van het schieten voor mens en hond. Dat schieten op hoge masten is ongevaarlijk en vindt eenmaal per week gedurende enkele uurtjes plaats. Ook zou er verstoring van de natuur optreden. Ja dat is zo, maar bezoek van mens en hond werkt ook verstorend op de natuur. De Strepen is geen natuurgebied maar een stedelijk park, juist aangelegd voor de bewoners en hun recreatieactiviteiten. De natuur past zich hier aan het gebruik aan. In natuurgebieden staat het belang van de natuur voorop.

Maar inspraak is er niet voor niets..De SP heeft er dan ook op aangedrongen bij haar wethouder om naar alternatieven te zoeken. Het gemeentebestuur is dan ook een alternatievenonderzoek gestart om te kijken of er betere locaties in Oss zijn. Laten we hopen dat die gevonden kunnen worden.

U bent hier