h

Gemeentearcheoloog

9 september 2008

Gemeentearcheoloog

Al jaren pleit de SP fractie voor het aanstellen van een stadsarcheoloog. Eindelijk is het verzoek beantwoord en heeft Oss een gemeentearcheoloog: Richard Jansen. Hij is sinds negen jaar werkzaam voor de Faculteit der Archeologie aan de Universiteit van Leiden en verricht vanaf die tijd ook archeologisch onderzoek in Osse bodem.

Richard Jansen
Richard Jansen in het Stadsarchief Oss

Richard Jansen is een bevlogen archeoloog, die graag over opgravingen praat. ”Alle opgravingen van de afgelopen jaren vertellen een uniek verhaal over Oss.” Hij is blij met zijn aanstelling tot stadsarcheoloog. Jansen ziet het als zijn taak om archeologie beter zichtbaar te maken voor de Osse bewoners. ”Ossenaren zijn heel geïnteresseerd, we houden regelmatig open dagen bij opgravingen. De kleinschalige tentoonstelling over de opgravingen in het Stadsarchief is ook een mooie gelegenheid om eens een kijkje te nemen. Ik denk ook aan meer permanente zaken in de stad zelf, zoals het monument op Vorstengrafdonk.”

U bent hier