h

Vragen over De Heus

11 augustus 2008

Vragen over De Heus

Ron van Zeeland, lid SP-fractie Provinciale Staten Noord-Brabant heeft schriftelijke vragen gesteld over de Heus.

Zie onderstaande brief.

Geacht College,

Onlangs heeft de provincie Noord-Brabant met de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Rijk afspraken gemaakt betreffende de verplaatsing van veevoederbedrijf De Heus uit de Kop van ’t Zand in ’s-Hertogenbosch. Op termijn zal de productie op die locatie verdwijnen en verplaatst worden naar een nieuwe locatie.

Ik heb hierover de volgende vragen aan uw college:

1. Zijn er concrete afspraken gemaakt met De Heus over de verplaatsing van de productie naar een andere locatie? Zo ja, kunt u bevestigen dat de volledige productie van de locatie Kop van ’t Zand naar een nieuw te bouwen vestiging in ’s-Hertogenbosch gaat?

De SP-fractie zou verplaatsing van een (deel van) de Bossche productiecapaciteit naar de vestiging Ravenstein een ongewenste ontwikkeling vinden.

2. Bent u met de SP-fractie van mening dat verplaatsing van productiecapaciteit naar de vestiging Ravenstein een ongewenste ontwikkeling zou zijn? Zo nee, waarom niet?

In ’s-Hertogenbosch is onder inwoners van Engelen onrust ontstaan door de mogelijke nieuwvestiging van De Heus op bedrijventerrein De Rietvelden.

3. Bent u met de SP-fractie van mening dat voorkomen moet worden dat de geuroverlast zich verplaatst binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch?

4. Bent u bereid om in samenwerking met de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss, het Rijk en het bedrijf de mogelijkheden te onderzoeken om tot één nieuwe vestiging te komen waarbij geen sprake is van geuroverlast voor omwonenden, geen wezenlijke landschapsaantasting is en waarbij De Heus voldoende groeimogelijkheden heeft voor de toekomst?

Vriendelijke groet,

Ron van Zeeland,
lid SP-fractie Provinciale Staten Noord-Brabant

U bent hier