h

Taxihopper werkt nog steeds niet goed in Oss

9 juli 2008

Taxihopper werkt nog steeds niet goed in Oss

Afgelopen commissievergadering heeft de SP voor de zoveelste keer de problemen bij de taxihopper aangekaart. Het vraagafhankelijk vervoer met de Taxihopper, waarbij mensen op afroep een taxibus kunnen bestellen, scoort op het punt van dienstverlening op veel punten nog een onvoldoende.

Dat heeft onderzoek door de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitgewezen, meldde wethouder Jules Iding vorige week in de gemeenteraad.

Volgens Iding zijn de klachten over de Taxihopper over bijvoorbeeld te laat komen en een onheuse bejegening van passagiers fors afgenomen. "Maar we zijn er nog lang niet", stelt hij op basis van een rapport. Iding zou het liefste af willen van het contract met vervoerder Connexxion dat tot 2010 loopt. Connexxion nam in 2006 als laagste inschrijver het Taxihoppervervoer over van Novio, waarna het aantal klanten dat er gebruik van maakte in een klap daalde van 80 naar 20.000. De oorzaak van die dramatische daling kon na een uitspraak van de rechter niet worden onderzocht.

Volgens Iding heeft het WMO-onderzoek van de gemeente opgeleverd dat er nog een hele wereld is te winnen. Dat kan volgens hem onder meer door de bureaucratische tussenlaag van het callcentrum van Connexxion in IJsselmuiden er tussenuit te halen. Van daaruit gaan de ritopdrachten naar het Osse taxibedrijf Van Driel, aan wie Connexxion het vervoer in deze regio weer heeft uitbesteed, en dan gaat het nogal eens fout

De SP voerde in 2006 al actie voor een betere Taxi Hopper, maar er is nog veel te verbeteren.

de SP voerde al eerder actie voor een betere Taxi Hopper

U bent hier