h

Actie succesvol

21 juli 2008

Actie succesvol

 Q-park

Enkele maanden geleden heeft de SP samen met de PvdA symbolisch de slagbomen doorgezaagd van de parkeerplaats achter het station, het z.g.n. Q-park. Reden van deze actie was de gevaarlijke situatie die er ontstaat bij het ophalen en wegbrengen van reizigers die gebruik maken van de NS.

Deze Kiss and Go zone is gelegen achter de slagbomen van de parkeerplaats. Onwetendheid van reizigers over hoe men gebruik maakt van deze plaats, weerhoudt de reiziger gebruik te maken van deze zone. Gevolg men gaat in de omliggende wijken parkeren, waardoor de bewoners geconfronteerd worden met parkeeroverlast. Vervolgens wordt de situatie op de Gasstraat er ook niet veiliger op.

Een van de eisen van deze actie was dat de NS en de Gemeente Oss binnen de termijn van 2 weken met elkaar in gesprek moesten komen om gezamenlijk een adequate oplossing te vinden.

Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en daaruit zijn een viertal oplossingen gepresenteerd. Een van deze oplossingen is acceptabel en houdt in dat de Kiss and Go zone weer terugkomt als aparte voorziening, dus hoeft men hiervoor ook geen gebruik meer te maken van de gewraakte slagbomen. Voor de gemeente Oss en nog een 3-tal andere belanghebbenden heeft dit echter wel een financiële consequentie, maar dat mag wat ons betreft geen reden zijn.

In de afgelopen raadsvergadering, waarin de programmabegroting werd behandeld, hebben we dit al geregeld.

Belangrijkste winstpunt is dat we eindelijk verlost zijn van de ergernis die bij menig Ossenaar en natuurlijk ook andere gebruikers binnenkort verleden tijd is.

Al met al dus een zeer geslaagde actie.

U bent hier