h

Wethouder “groene stad” Iding:

17 april 2008

Wethouder “groene stad” Iding:

"Inrichting Eikenboomgaardplein verantwoorde beslissing”

Het evenement Winterland was een groot succes en heeft een positieve uitstraling gehad voor Oss. Ook de aankomende jaren keert het evenement terug op het Eikenboomgaardplein.

Na afloop van Winterland is de vraag gesteld op welke wijze het plein nog betere mogelijkheden kan bieden voor het houden van evenementen. Het moet dan niet alleen voor Winterland een verbetering geven, maar ook voor de markt en de kermis. Het college van B&W heeft naar aanleiding daarvan besloten de centrale bomenrij in het midden weg te halen, waardoor de ijsbaan het middelpunt van het evenement kan vormen.
Omringende activiteiten profiteren zo meer van de ijsbaan, waardoor het nog gezelliger wordt. Voor de opstelling van kermisattracties en markt biedt dit ook meer mogelijkheden.

In plaats van de centrale bomenrij die het plein in tweeën deelt, wordt er nu gekozen voor een nieuwe bomenrij rondom het plein. Het plein vormt daardoor meer een eenheid en krijgt een hart. Door deze ingreep wint het plein (én het noordelijk deel van het centrum) aan kwaliteit en kan het beter gebruikt worden bij evenementen. Denk maar eens aan Fantastival, Koninginnedag etc.

De SP vindt het natuurlijk jammer dat hiervoor enkele bomen moeten wijken. Maar er komen nieuwe bomen voor terug.

Eikenboomgaard

U bent hier