h

SP start enquete Eikenboomgaard

17 april 2008

SP start enquete Eikenboomgaard

De SP start a.s. zaterdag een enquête naar de plannen van het college van BenW om de bomen die nu het Eikenboomgaardplein doorsnijden te vervangen door bomen aan de rand van het plein. De SP vindt dat het college niet over een nacht ijs is gegaan en op basis van onderzoek door een landschapsarchitect een gedegen afweging heeft gemaakt om tot die keuze te komen. De handtekeningenactie van Groen Links zou de indruk kunnen wekken dat de inwoners van Oss daar anders over denken. De SP gaat dus geen handtekeningenactie voeren voor of tegen het wijzigen van de Eikenboomgaard, maar de mensen informeren over de inhoud van de plannen en hen naar hun mening vragen.

Al eerder is de gemeente tegen het probleem aangelopen dat de Eikenboomgaard als markt- en evenemententerrein zijn beperkingen kent door de doorsnijding van de bomenrij. Deze is aanvankelijk bedoeld om een verbinding tot stand te brengen tussen het Burchtplein en het centrum. Deze verbinding functioneert niet geweldig, maar is wel heel bepalend voor het gebruik van de Eikenboomgaard. Ook bij Winterland kende het terrein zijn beperkingen. Langs de helft van de ijsbaan was er geen mogelijkheid voor het vertoeven van het publiek en was er een scherpe scheiding tussen de verschillende attracties en de ijsbaan. Door de ijsbaan centraal te situeren wordt een veel betere integratie en doorloop mogelijk.

De analyse van de landschapsarchitect laat zien dat we door het verplaatsen van de bomenrij naar de rand zeker niet inleveren op de ruimtelijke kwaliteit en het groene karakter van het plein. Nadeel is dat volwassen bomen plaats maken voor jongere exemplaren. Dat is inderdaad een kwestie van een keuze maken. Die keuze vinden wij alleszins te verantwoorden. Dat Groen Links eenzijdig kijkt naar de betekenis van de bestaande bomen en niet veel op heeft met een evenement als Winterland (ze noemen het een commercieel evenement) is haar keuze, maar getuigt niet echt van een afweging.

De SP is veel mensen tegengekomen die de keuze voor wijziging van de indeling voor de Eikenboomgaard wel een goede keuze vinden. Ook zijn we mensen tegengekomen die daar anders over denken of over twijfelen. Vandaar ons initiatief tot een enquête.

U bent hier