h

Actie parkeerplaats station

22 april 2008

Actie parkeerplaats station

De SP en PvdA raadsfracties gaan de hefbomen bij de parkeerplaats achter het NS station symbolisch doorzagen vanwege de aanhoudende problemen.

Wat is er aan de hand:

1. Nog steeds weten automobilisten niet hoe men gebruik kan maken van het terrein.

2. De opstelruimte voor de slagboom is zodanig klein, dat dit levensgevaarlijke problemen oplevert voor de Gasstraat.

3. Door onwetendheid parkeren de bezoekers nu in de omliggende wijken, met als gevolg dat er daar parkeeroverlast optreedt en er een nagenoeg leeg Q-park is.

4. Al meerdere keren is aangekaart dat de ingang verder de Gasstraat in moet liggen om de druk op de Gasstraat en indirect op het kruispunt aan de Molenstraat te verminderen.

5. Herhaaldelijk werkt de slagboom niet en ontstaan er opstoppingen en gevaarlijke situaties.

6. De mogelijkheid van Kiss en Ride zonder te betalen is onvoldoende duidelijk en wordt daarom niet toegepast.

De SP en PvdA fractie, deel uitmakend van het college van Oss, verzoeken de directie van Q Park dringend om met de verantwoordelijke wethouder om de tafel te gaan zitten en daadwerkelijk met oplossingen te komen.

Om een en ander kracht bij te zetten zullen we op 22 april a.s. om 16.30 uur, symbolisch de slagboom van het Q-Park doorzagen.

Beide fracties gaan ervan uit dat het werkelijk doorzagen van de bomen niet nodig zal zijn.

U bent hier