h

Tiny Manders tijdelijke vervanger SP-Raadslid Marleen Claassen

21 maart 2008

Tiny Manders tijdelijke vervanger SP-Raadslid Marleen Claassen

Tiny Manders
Tiny Manders neemt voorlopig de plaats van SP-Raadslid Marleen Claassen in in de Osse gemeenteraad.

Marleen Claassen verloor december vorig jaar haar dochter door een tragisch ongeval. Tegenwoordig is het mogelijk om raadsleden in bijzondere situaties tijdelijk te laten vervangen door iemand anders. Marleen Claasen heeft, in overleg met de fractie, besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Tiny Manders stond op de lijst van de SP en was al actief als commissielid in dezelfde commissie (MAPA) als Marleen Claassen.

Tiny Manders (51), woonachtig in Berghem, is werkzaam als manager bedrijfsondersteuning bij Vivent, een zorgorganisatie in Den Bosch die actief is in verpleeg- en verzorgingshuiszorg- thuiszorg- kraam-en jeugdzorg. Van huis uit is Manders verpleegkundige. Daarnaast is hij voorzitter van een landelijke beroepsorganisatie voor oogheelkundige verpleegkundigen en zorgverleners.

De vervanging is voorlopig voor een periode van 16 weken maar kan daarna nog met twee keer 16 weken verlengd worden als dat nodig is.

Tiny Manders zal in de raadsvergadering van donderdag 27 maart worden geinstalleerd.

U bent hier