h

ROOD naar school

13 februari 2008

ROOD naar school

Dinsdag- en woensdagochtend was ROOD bij twee middelbare scholen in Oss te vinden: het Maaslandcollege en het TBL. Bij deze scholen deelde ROOD flyers uit aan de scholieren over de 1040-urennorm.

De flyers met als titel "Stop de ophokplicht" werden enthousiast ontvangen en de leden van ROOD konden op veel positieve reacties rekenen. De scholieren zijn boos over de zogenaamde "ophokuren" waarin niet echt onderwijs gegeven wordt, maar de leerlingen wel op school moeten zijn omdat hun school de 1040-urennorm moet halen. Ook de scholen gaven dinsdag aan deze urennorm te verwerpen.

Donderdag vindt, op initiatief van de SP, een spoeddebat plaats met staatssecretaris Van Bijsterveldt over deze urennorm.

U bent hier