h

Zelfportret SP raadslid: Mari-Anne Marijnissen - van Schijndel

23 januari 2008

Zelfportret SP raadslid: Mari-Anne Marijnissen - van Schijndel

Mari-Anne Marijnissen
De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en neemt alle belangrijke beslissingen, onder andere op het gebied van beleid en financiën. In de Osse raad zijn zeven politieke partijen vertegenwoordigd. De komende weken stellen alle SP raadsleden zichzelf voor.

De mens achter het raadslid.

Waarom bent u de politiek in gegaan?
Demonstraties tegen de oorlog in Vietnam, de Kruisraketten en tegen de apartheid hebben mij politiek bewust gemaakt. Via Dolle Mina en acties voor meer speelgelegenheid ben ik SP-lid geworden. Huurdersacties,staking bij Bergoss en Desso ,Diosynth ,gif van Philips in de grond bij Boschpoort, het waren bewogen jaren. Vooral in die jaren was er in Oss veel onrecht en een grote tegenstelling tussen ‘de gewone mensen’ en de ‘elite die het voor het zeggen had’.

Wie zijn uw (politieke) helden?
Wat is een politieke held? Voor mij iemand die op komt voor rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. En dit alles zonder eigenbelang. In mijn nabije omgeving is dat natuurlijk Jan (Marijnissen, red.). Wat verder weg Ingrid Bétancourt; zij streed tegen de drugskartels en corruptie in Colombia. Ze was onlangs weer in het nieuws omdat ze al jaren gevangen gehouden wordt.

Waar droomt u van?
Soms nog van de beklemmende tijd na de dood op Fortuyn en de dood van Theo van Gogh waarin beveiliging ons leven bepaalde.

Waar ligt u ’s nacht van wakker?
Van het grote verdriet voor de familie van Sophie.

Als u iets aan uzelf zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?
Mijn moeder heeft me geleerd tevreden te zijn met wat je bent.

Waar wordt u gelukkig van?
Van de kleine momenten waarbij ik voor mijn moeder van 97 iets kan betekenen en van het vrijheidsgevoel dat ik krijg bij het gakkende geluid van overvliegende ganzen.

Aan wie of wat ergert u zich?
Mensen die anderen vooraf in een hokje plaatsen; vooroordelen dus. En mensen die zich voorstaan op hun status.

Mooiste moment in uw leven?
Privé de geboorte en kindertijd van mijn dochter. Verder de opening van speeltuin Elckerlyc; een kroon op vele jaren werk samen met anderen. En politiek gezien mijn wethoudersperiode waarin ik in een tamelijk korte tijd veel tot stand heb kunnen brengen zoals o.a. de opening van de Groene Engel, de installatie van de Jongerenraad, herleving Fantastival. En natuurlijk de laatste overweldigende SP overwinning bij de 2de Kamerverkiezingen.

Meest onderschatte politicus?
Ik onderschat geen enkele politicus. Reken hem af op zijn uitspraken en daden.

Meest overschatte politicus?
Idem als hierboven, maar Rita Verdonk komt dicht in de buurt. Veel in het nieuws maar op politiek gebied nog niets gepresteerd.

Van wie heeft u het meest geleerd?
Mijn veel te vroeg overleden vader. Eerlijk, bescheiden en altijd bereid tot hulp. Verder natuurlijk van mensen in mijn naaste omgeving en wat langer geleden tijdens mijn studietijd op de MMS, waar mijn belangstelling voor cultuur en natuur is gewekt.

Wat zijn uw ambities?
Me inzetten voor anderen daar waar ik kan.

Hoe ziet u Oss aan het eind van deze raadsperiode (=2010)?
Een gemeente waar iedereen plezierig en veilig kan wonen, werken, studeren en recreëren. Waar goed gezorgd wordt voor diegene die het met wat minder moeten doen. Waarin onze ouderen een eigen kamer hebben en goede verzorging krijgen in de verpleeghuizen. Waarin kinderen kunnen opgroeien tot gelukkige Ossenaren. Waarin mensen wonen die kunnen houden van hun stad en zijn historie.

U bent hier