h

Subsidiëring Ouderen- en minimapas 2008

16 december 2007

Subsidiëring Ouderen- en minimapas 2008


Dit voorstel van SP wethouder Chris Ermers is aangenomen in het college van B en W.
De prijs voor de taxihopper is 1,55 euro. De ouderen en minima in Oss gaan 0,82 euro betalen per zone.

Het college besluit:
1. Het zonetarief voor ouderen en minima in Oss per 1 januari 2008 te stellen op € 0,82 per zone;

2. Het verschil tussen het door minima en ouderen in Oss te betalen zonetarief CVV ad € 0,82 en het O.V.-pashouderstarief CVV ad € 1,55 ofwel € 0,73 per zone in 2008 evenals de voorgaande jaren te subsidiëren uit het budget Wet voorzieningen gehandicapten /Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.

3. Het te subsidiëren bedrag voor 2008 te ramen op € 21.900;

U bent hier