h

Sterrebosbewoners kunnen weer met de bus

3 juli 2007

Sterrebosbewoners kunnen weer met de bus


Busroute aangepast, halte dichterbij.

Plotseling stopte de bus niet meer voor de deur van de Sterrebosflat. Voor de bewoners (veelal moeilijk ter been), was de nieuwe bushalte veel te ver. Nu stopt de bus alweer een aantal weken vlakbij de Sterrebosflat. Bij navraag blijkt dit tot tevredenheid van de bewoners te zijn.

Dit resultaat heeft de SP bereikt door gesprekken met de gedeputeerde en ambtenaren,
met brieven en telefoontjes, met vragen van de SP-fractie in de Provinciale Staten
en zelfs door tot twee maal toe met een bus vol Sterrebos-bewoners naar het provinciehuis in Den Bosch te trekken. Dat laatste heeft in ieder geval indruk gemaakt.

De SP heeft er samen met de bewoners alles aan gedaan om een bushalte te realiseren bij de flat. Dat niet alles is gegaan zoals we ons hadden voorgesteld, is jammer. Maar we hebben wel bereikt dat de route is aangepast en dat de bus nu stopt bij een halte
vlakbij de flat, die makkelijker bereikbaar is.

Samen sterk!De SP hoopt dat de bewoners nog vele jaren gebruik kunnen maken van de bushalte, die er mede is gekomen door hún actiebereidheid. Samen sterk!

U bent hier