h

Bushalte Sterrebos weer terug

14 april 2007

Bushalte Sterrebos weer terug

Actie helpt, de aanhouder wint. Dat blijkt maar weer. De bus gaat weer stoppen voor de Sterrebosflat.

Busstop voor sterrebos

Onder druk van de SP en de bewoners van de Sterrebosflat heeft (oud)gedeputeerde Janse de Jonge uiteindelijk besloten om de bushalte bij de Sterrebosflat wederom in gebruik te nemen.

Vrijdag 13 april heeft de (oud)gedeputeerde dit telefonisch medegedeeld aan de bewoners van de Sterrebosflat en aan wethouder Iding.

Nadat bewoners samen met enkele SP bestuursleden - vorige week donderdag voor de tweede keer naar Den Bosch afreisde om opnieuw te pleiten voor een bushalte voor de ingang van de flat kon men deze uitslag nog geenszins verwachten. Ondanks de toezegging van Janse de Jonge op 6 maart j.l. dat de bushalte er zou komen, reageerde de gedeputeerde bij het tweede bezoek geïrriteerd en ontkende ooit de toezegging te hebben gedaan.

Dat het wederom laten stoppen van de bus voor de flat zoveel overleg, protest en politieke druk moet kosten heeft menigeen verbaasd. Desondanks hebben de acties in ieder geval succes gehad en kunnen de bewoners weer gebruik maken van het reguliere openbaar vervoer en opstappen voor de ingang van hun flat.

Busstop voor sterrebos

U bent hier