h

Bewoners van de Sterrebosflat demonstreren opnieuw op het Provinciehuis

6 april 2007

Bewoners van de Sterrebosflat demonstreren opnieuw op het Provinciehuis

Busstop foto 1

Op 5 april zijn de bewoners van de Sterrebosflat en een delegatie van de SP-afdeling Oss opnieuw gaan demonstreren op het Provinciehuis in Den Bosch. Dhr. E. Janse de Jonge gedeputeerde van het CDA heeft zich niet gehouden aan zijn toezegging van 6 maart j.l.

“een bushalte voor de ingang van de Sterrebosflat”
Met veel getoeter en gefluit arriveerden boze en teleurgestelde bewoners bij het Provinciehuis.
Janse de Jonge ontving een aantal afgevaardigden op zijn werkkamer. De gedeputeerde ontkende met grote stelligheid dat hij op 6 maart een toezegging had gedaan noch wilde hij geconfronteerd worden met de bandopname waarop zijn toezegging luid en duidelijk te horen is!

Busstop foto 2

De reden dat er geen bushalte voor de deur geplaatst kan worden is volgens Janse de Jonge dat:
• De sterrebos een parkeerterrein is en geen openbare weg. (dit is wel openbare weg)
• Ariva niet bereid is om langs de ingang van de Sterrebosflat te rijden.
• Het zou een onveilige situatie voor de bewoners zijn i.v.m. het parkeerterrein aan de Sterrebos.
• Regulier openbaar vervoer is er niet voor bedoeld de mensen voor de deur op te halen maar bij officiële haltes.
• Hij wil geen precedent creëren voor Sterrebos anders komen er nog meer verzoeken voor bushaltes voor de deur van zorgcentra (het eerste verzoek heeft hij al gehad) en daar kan hij niet aan beginnen!
Van een precedent is zeker geen sprake aangezien de bewoners ruim vijf jaar lang zonder problemen konden opstappen voor de ingang van hun flat. Dit is veranderd sinds Ariva de busdienst heeft overgenomen.

Uiteindelijke conclusie van Janse de Jonge:
• Provincie en de gemeente Oss willen alle medewerking verlenen maar Arriva niet.
• Gedeputeerde wil zich nog éénmaal over de situatie buigen samen met de gemeente en Arriva en onze inbreng zal meegenomen worden in het overleg. Hierna zal hij een besluit nemen en daarmee is de situatie voor Janse de Jonge afgelopen. Op vrijdag 13 april zal de uitslag van dit overleg worden bekendgemaakt aan mevouw Baatsen voorzitster van de bewonersraad.

Janse de Jonge weigerde om dit gezamelijk mede te delen aan de wachtende bewoners, “het is geen populaire stemmingmakerij”, aldus de gedeputeerde.

Busstop foto 3

U bent hier