h

Jongeren actief voor de SP

26 januari 2007

Jongeren actief voor de SP

Het ziet er naar uit dat er op korte termijn een ROOD groep gevormd wordt in Oss! Dit is het resultaat van de jongerenbijeenkomst die onlangs werd gehouden Tweede Kamerlid en ROOD-voorzitter Renske Leijten was daarbij aanwezig!

ROOD is een snel groeiende politieke jongerenorganisatie met drie belangrijke doelstellingen. Ten eerste wil ze jongeren betrekken bij het verwerven van een maatschappij,waarbij menswaardigheid,gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Ten tweede wil ROOD de bekendheid van de S.P. vergroten onder jongeren en ten derde wil ROOD jongeren die zich aangetrokken voelen tot de SP een eigen plek bieden in de partij om actief te zijn.

Rood nu zeker

Lilian Marijnissen gaf, na een korte introductie van de bijeenkomst en een kennismakingsrondje , het woord aan SP wethouder Chris Ermers. Aan de hand van het boek “Het geheim van Oss” vertelde hij over de geschiedenis van de SP en over de jongeren van toen. Daarna was het woord aan Renske, die speciaal uit Haarlem naar Oss was gekomen om de jongeren enthousiast te maken voor een ROOD groep in Oss. “Want waarin onderscheiden wij ons als SP? Niet alleen door binnenskamers te praten over nota’s. Nee, wij gaan naar de mensen toe. Ga maar met een stel jongens en meiden naar die jongeren toe en stel ze maar vragen. Hoe denken ze over hun leven in Oss? Waar zijn ze tevreden over en waarover juist niet? Voelen ze zich veilig op straat? Hoe bevalt het ze op school? Met de resultaten van dit onderzoek kun je als ROOD groep aan de slag gaan. Dat is toch hartstikke leuk! Zo kun je iets betekenen voor de jongeren in Oss.”

Rood zeker nu

Wie voelt er wat voor om actief te zijn binnen de SP? Zeg het maar! “ De jongeren reageren enthousiast. Het ene idee na het andere wordt gelanceerd. Er wordt flink gediscussieerd . Onder het genot van wat chips en een drankje wordt er nog lang en gezellig nagepraat. Volgende week komen de jongeren nog een keer bij elkaar en dan worden er spijkers met koppen geslagen. Zou dat de geboorte betekenen van een ROOD groep in Oss? Wordt vervolgd!

U bent hier