h

Problemen met Taxihopper

29 december 2006

Problemen met Taxihopper

SP-raadslid Anne Reijs heeft vandaag vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van de ernstige problemen met de Taxihopper rond de Kerstdagen.

Oss, 29 december 2006.

Vragen ex artikel 41

Aan het college van B en W.

Afgelopen dagen hebben wij als SP-fractie verschillende klachten ontvangen over het uitermate slecht functioneren van de Taxihopper tijdens de Kerstdagen. Het gaat hier met name om gemaakte afspraken, vaak ver voor de Kerstdagen gemaakt, die niet door de Taxihopper op deze feestdagen nagekomen zijn. Hierdoor hebben ouderen mensen vaak uren moeten wachten. Zelfs tot na middernacht, terwijl de Taxihopper om 21.00 uur of 22.00 uur zou komen. Bij navraag waar de taxi bleef, werden de gebruikers respectloos behandeld of met een kluitje in het riet gestuurd met de toezegging dat het vervoer er over een paar minuten zou zijn. Met de kerstdagen deze mensen 'in de kou' laten staan betreurd de SP-fractie. Excuses als dat het zo druk is rond de Kerstdagen gaan in onze ogen niet op. De uitvoerders van Taxihopper weten dat er topdagen zijn zoals de Kerstdagen en dienen daar naar onze mening in hun planning rekening mee te houden, zeker als mensen, vaak dagen van tevoren een rit hebben aangevraagd en er duidelijke afspraken zijn gemaakt.

In oktober heeft het College van B en W van de SP-fractie al een rapport ontvangen 'Gemopper op de Taxihopper'. Toen hebben wij als SP-fractie ook al vragen gesteld over het functioneren van de Taxihopper. Aanvullend willen wij de volgende vragen stellen:

  • Bent u bereid om de uitvoerders van Taxihopper aan te spreken op hun beleid tijdens de afgelopen feestdagen?
  • Wilt u de uitvoerders van Taxihopper verplichten om ook tijdens komende extra drukke dagen te zorgen voor een fatsoenlijke uitvoering van hun taak?
  • Kunt u ons al inzicht geven in de termijn waarop wij antwoord krijgen op onze eerdere vragen rondom het functioneren van Taxihopper?

Namens de SP-fractie
Anne Reijs, raadslid

U bent hier