h

Schoolzwemmen

30 november 2006

Schoolzwemmen

In de Raadscommissie heeft SP raadslid Mari-Anne Marijnissen een voorstel gedaan betreffende het schoolzwemmen. Namelijk om een extra zweminstructeur aan te stellen. Hierdoor kunnen de kinderen beter op niveau begeleid worden en zal het slagingspercentage voor het diploma hoger worden. Er bestaat dan ook een beter mogelijkheid om de kinderen met A en B diploma door te laten stromen naar "Onderweg naar C". Deze kinderen krijgen dan in blokgerichte thema's een grote variatie aan oefenstof aangeboden.

De lesinhoud zal gevarieerder worden. Hierdoor zullen scholen enthousiaster reageren. Verder is de SP van mening dat er een promotieplan opgesteld moet worden door gemeente en golfslagbad om de ouders ,leerlingen en scholen enthousiaster te maken voor zwemonderwijs. Dit gekoppeld aan de campagne van meer bewegen en het tegengaan van overwicht bij kinderen.

Ook moet bij deze campagne nadrukkelijker onze allochtone ouders/leerlingen betrokken worden. Scholen die nu niet mee doen kunnen dan misschien over de streep getrokken worden. Verder wil de SP onderzocht zien of het mogelijk is om ,die kinderen die hun diploma niet halen ( vaak een kwestie van enkele maanden extra les) gezamenlijk na schooltijd zwemonderwijs te geven (dan wel onder verantwoordelijkheid van de ouders en niet van de school).

De SP dringt ook aan op het belang dat scholen, zwembadexploitant en gemeente heldere afspraken maken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en deugdelijkheid van het zwemonderwijs.

Het Golfbad heeft een 'werkplan schoolzwemmen' dat een uitgangspunt kan zijn om gemaakte afspraken en een eenduidige aanpak vast te leggen.Het SP voorstel is:

  1. Extra zweminstructeur
  2. Promotie plan (bewegen,overgewicht,meer mogelijkheden)
  3. Extra aandacht voor allochtone ouders/leerlingen en scholen die nu niet gaan schoolzwemmen
  4. Onderzoek om kinderen die diploma A niet halen tijdens schoolzwemmen de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk na schooltijd onder verantwoordelijkheid van ouders alsnog hun diploma te laten halen.
  5. Het werkplan schoolzwemmen verplicht te maken voor gemeente, golfbad en scholen.

Wethouder Ermers reageerde positief op dit plan. Hij zei met een uitgewerkt voorstel te komen.

U bent hier