h

Gemeente Oss wint Parel van Integratie

30 november 2006

Gemeente Oss wint Parel van Integratie

Amsterdam/Oss - De gemeente Oss kreeg gistermiddag in Amsterdam van minister Rita Verdonk een Parel van Integratie uitgereikt.

Parel van Integratie

De Osse SP-wethouder Chris Ermers kreeg uit handen van minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) een Parel van Integratie uitgereikt. Een prijs die voor het tweede jaar door het Kenniscentrum Grote Steden wordt gegeven aan initiatieven die de integratie bevorderen.
Voor drie categorieën parels - praktijk, onderzoek en beleid - waren er 117 projecten ingezonden. Uiteindelijk werden er daarvan elf genomineerd.

De jury koos uiteindelijk voor de beleidsnota Kleurrijk Oss, 2006- 2009. Daarin staat wat Oss de komende jaren allemaal gaat doen om de integratie te bevorderen. In die nota staat dat integratie een zaak is voor alle Ossenaren: zowel allochtonen als autochtonen.

Aan de prijs hangt een geldbedrag van 500 euro. Een ereprijs. De jury vond het vooral belangrijk dat het integratiebeleid integraal is. Zo hebben in Oss alle leden van het college van B en W zich tot 2009 doelen gesteld. Er moeten 125 nieuwe leerbanen komen voor alloch- en autochtone jongeren. De burgemeester gaat proberen meer allochtonen aan te nemen zodat het ambtenarenbestand meer een afspiegeling wordt van de Osse bevolking. Wethouder Economische Zaken gaat zich inspannen om allochtoon ondernemerschap te stimuleren en SP wethouder Jules Iding probeert zoveel mogelijk gedifferentieerde wijken te bouwen.

Wethouder Ermers praat met de schoolbesturen om zogenoemde 'zwarte scholen' te voorkomen .Ermers 'Kleurrijk Oss is een beleid, een koers die je uitzet om van Oss een betere samenleving te maken. De weg daar naar toe is lang . Zo kregen we van de minister laatst weer een islamitische school toegewezen.'

Er was overigens nog een SP-wethouder aanwezig bij de prijsuitreiking.

U bent hier