h

Consultatiebureau’s in Herpen en Berghem blijven open!

17 november 2006

Consultatiebureau’s in Herpen en Berghem blijven open!

Toen de SP-fractie de brief onder ogen kreeg via bezorgde ouders uit Herpen waarin de thuiszorg de sluiting van het consultatiebureau aankondigde, heeft de SP-fractie direct vragen gesteld aan wethouder Hoeksema en hem verzocht contact op te nemen met de thuiszorg om dit besluit ongedaan te maken.

Consultatiebureau’s horen in de wijken en in de dorpen, dichtbij de mensen,deze voorzieningen zorgen voor leefbaarheid en betrokkenheid.
Consultatiebureau’s sluiten omdat de thuiszorg efficiënter zou kunnen werken in plaats van investeren in voorzieningen in de wijken en dorpen is een slechte zaak. De SP is voor zorg dichtbij de mensen en tegen schaalvergroting op afstand. Het consultatiebureau in Herpen blijft in ieder geval tot 2008 open, ondertussen wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn het bureau daarna open te houden. Ouders uit Berghem moeten tot medio 2008 gebruik maken van het consultatiebureau in het Anton Jurgenshuis in Oss, in 2008 wordt het consultatiebureau ondergebracht in de brede school in Berghem.

De SP heeft wethouder Hoeksema verzocht er bij de thuiszorg op aan te dringen een tijdelijke oplossing te zoeken in Berghem voor het consultatiebureau. Een geruststelling voor de ouders in Herpen en Berghem dat de Stichting Thuiszorg hun overhaaste beslissing heeft moeten terugdraaien. Zij kunnen gewoon met hun kinderen wandelend naar het consultatiebureau in de buurt.

U bent hier