h

Voorzitter Taxihopper weersproken

10 oktober 2006

Voorzitter Taxihopper weersproken

Voorzitter Verbeeten (CDA) van het deeltaxivervoer de Taxihopper levert in het Brabants Dagblad forse kritiek op de SP en het rapport "Gemopper op de Taxihopper". Per kerende post dient woordvoerster Anne Reijs hem via een ingezonden brief van repliek...


“Wij zijn niet trots”

Beste Dhr.J.Verbeeten,

In een brief aan het Brabants Dagblad levert de voorzitter van het deeltaxivervoer in de regio – de Taxihopper – kritiek op het SP-rapport “Gemopper op de Taxihopper”. Wanneer het bestuur van de Taxihopper het betreurt dat de klachten niet bij de klachtenlijn van de Taxihopper zijn aangemeld, moet men zich afvragen of dat ook daadwerkelijk zo is.

Direct al na de overname van Connexxion zijn de klachten wel degelijk bij uw klachtenlijn terechtgekomen. Een avond in Sint-Oedenrode “in uw bijzijn” leverde in het voorjaar een spervuur aan klachten. U hebt die klachten niet serieus genomen, de gebruiker voelt zich niet serieus genomen.
Door nu te zeggen dat u tevreden bent over de verbeteracties,zoals het stiptheid van rijden lijkt me dan ook niet verstandig, gezien de klachten die alleen al daarover gaan in het rapport.

Waarom gehandicapten niet zijn afgehaakt is omdat zij in aanmerking komen voor subsidie vanuit de gemeente en door hun beperkingen afhankelijk zijn van het vervoer van de Taxihopper. Door de tariefsverhogingen en het afschaffen van het groepsvervoer zijn gezonden massaal afgehaakt. Welk normaal vervoersbedrijf zou er echter trots op zijn dat in één jaar tijd het aantal gereden ritten is gehalveerd?

Dat u dan nog eens aangeeft dat het percentage van de klachten momenteel niet anders is dan wat je gewend bent baart de SP ernstige zorgen.De aard van een aantal klachten overtreffen de fatsoensnormen en menswaardigheid. Elke dergelijke klacht is er één teveel van.
Dhr.Verbeeten doet er verstandig aan om het vertrouwen van de gebruiker terug te winnen.

Laat Dhr. Verbeeten het rapport niet afdoen als verkiezingskoorts van de SP. Ook op dit punt laat hij zich zien als een man die de zaken niet serieus neemt. Hij weet immers dat de SP de klachten al verzamelde voordat het kabinet gevallen was.
Het rapport: ”Gemopper op de Taxihopper ”,is een logisch gevolg daarvan en daar zijn wij niet trots op.

Anne Reijs,
Woordvoerster van “Gemopper op de Taxihopper”

U bent hier