h

SP komt met resultaten klachtenlijn Taxihopper

23 september 2006

SP komt met resultaten klachtenlijn Taxihopper

Op maandag 25 september zal op het IBN hoofdkantoor, Hockeyweg 5 in Uden door de SP Brabant Noordoost en de SP-Statenfractie de resultaten van de klachtenlijn “Gemopper op de taxihopper” worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de Taxihopper.

In het kritische rapport staan opmerkelijke feiten die nopen tot actie. Ook worden suggesties ter verbetering en voorstellen tot beleidswijziging gedaan. Het aanbieden zal op ludieke wijze geschieden. De aanbieding vindt plaats om 16.00 uur.

U bent hier