h

SP: dienstverlening Taxihopper moet verbeteren

25 september 2006

SP: dienstverlening Taxihopper moet verbeteren

Met behulp van een riksja die woordvoerster Anne Reijs en een stapel rapporten vervoerde, heeft de SP Brabant Noordoost de resultaten van de klachtenlijn “Gemopper op de taxihopper” aangeboden aan het bestuur van de Taxihopper te Uden. De klachten liegen er niet om en vragen om actie.

Sinds januari verzorgt Connexxion de Taxihopper. Aanloopproblemen waren te verwachten, maar ook na enige maanden bleven de Hulpdiensten van de SP klachten horen over de Taxihopper. Daarom heeft de SP een klachtenlijn in juli voor geheel Noordoost-Brabant geopend. In anderhalve week kwamen er vanuit de gehele regio 184 klachten binnen. De SP maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid en aard van deze klachten. Sinds de overgang van Novio naar Connexxion zien we maar liefst een halvering van het aantal ritten van 42.000 naar 21.000 per maand. In het bijzonder gezonde mensen lijken massaal af te haken.

De klachten zijn zowel gericht aan Connexxion als wel de provincie en de gemeentelijke overheden waarvan er hier velen aanwezig zijn. Immers de regels voor de Taxihopper worden door de overheid bepaald en betaald en zij zijn ook eindverantwoordelijke.

De klachten betreffen vooral de bejegening en het op tijd rijden. De kwaliteit van de telefooncentrale vraagt bijzondere aandacht. De indruk bestaat dat de klachtenregeling niet goed functioneert en dat de klachten niet zo serieus worden behandeld als wenselijk is.

Naast een verbetering van de uitvoering door Connexxion pleit de SP ook voor een verruiming van het beleid. Het aantal zones dient uitgebreid te worden van vijf naar zeven en het telefoonnummer dient gratis te worden.

U bent hier