h

Actiecomité Vita Nova: “Geen privacy zonder toezicht”

17 juni 2006

Actiecomité Vita Nova: “Geen privacy zonder toezicht”

Het actiecomité Zorg voor Vita Nova was zeer geschokt toen zij hoorde van het tragische voorval . Een bewoner is enkele dagen nadat hij was overleden, op zijn kamer gevonden.. De inspectie voor de volksgezondheid neemt de zaak hoog op en heeft een onderzoek ingesteld.

Vita Nova

Een verklaring van Vita Nova naar aanleiding van het tragische voorval: “we respecteerde de wens van de bewoner.” Wij, als comité vinden dat je zeker de wensen van bewoners moet respecteren. Maar wel in het redelijke. Het verpleeghuis moet haar verantwoordelijkheid nemen en heeft een zorgplicht naar bewoners, los van de wens tot privacy. We hebben niet voor niets normen voor verantwoorde zorg. Die normen zijn vorig jaar door alle partijen in de zorg opgesteld en door de inspectie onderschreven.

Natuurlijk is vraaggestuurd werken (tegemoetkomen aan de wensen van de bewoners) prima. Maar het is nu wel erg in de mode en dus moet je niet doorslaan. Er moet zorg en toezicht zijn als onderdeel van een gericht preventiebeleid.

Het comité Zorg voor Vita Nova maakt zich juist zorgen over dit punt. Door nog steeds een tekort aan personeel (of onvoldoende geschoold personeel) komt het nog te vaak voor dat er geen toezicht is in de huiskamers en dat bewoners onnodig vallen. Met alle consequenties van dien. Nog steeds moeten bewoners vanwege de hoge werkdruk van het personeel, te lang wachten om naar de WC te kunnen, krijgen ze Marleen Claassenincontinentiemateriaal voor de hele dag, wordt er onvoldoende geholpen bij het eten, wordt er te weinig gedaan aan activering, enz.
Het comité zal zodra de verdere ontwikkeling van deze trieste affaire is afgerond wederom in gesprek gaan met de directie over allerlei te verbeteren punten.

Namens het actiecomité “Zorg voor Vita Nova”

Marleen Claassen

U bent hier