h

Lilian Marijnissen pleit voor voldoende buitenspeelruimte

9 mei 2006

Lilian Marijnissen pleit voor voldoende buitenspeelruimte

De SP hecht veel waarde aan ruimte voor kinderen om te spelen. Naast dat buitenspelen voor kinderen natuurlijk gewoon heel leuk is, heeft het namelijk ook een positieve invloed op de motorische en mentale ontwikkeling van het kind, het tegengaan van overgewicht onder kinderen, de sociale veiligheid en leefbaarheid in de buurt en integratie.

Lilian MarijnissenSP-raadslid Lilian Marijnissen heeft vandaag vragen gesteld aan het college van B&W over de mogelijkheid voor Osse kinderen om buiten te kunnen spelen. De gemeente heeft onlangs een brief van minister Dekker ontvangen waarin geadviseerd wordt om in de ruimtelijke planvorming voldoende ruimte te bestemmen als formele buitenspeelruimte. Als richtgetal kan 3% van de voor wonen bestemde gebieden gehanteerd worden.

Het SP-raadslid vraagt het college hoe er in Oss over dit richtgetal gedacht wordt. Welke wijken en kernen voldoen wel/niet aan dit richtgetal en wat is daar de reden van? Omdat de SP veel waarde hecht aan de mogelijkheid voor kinderen om buiten te kunnen spelen vraagt Lilian Marijnissen ook of het college bereid is dit richtgetal van 3% als norm te hanteren voor alle wijken en kernen van Oss.

Lees hierover meer op de weblog van Lilian en geef je reactie!

U bent hier