h

SP Oss neemt afscheid van raadsleden

16 maart 2006

SP Oss neemt afscheid van raadsleden

Woensdag 15 maart heeft de gemeenteraad afscheid genomen van 14 raadsleden van alle politieke partijen. Sommige gewild en andere ongewild. Sommige voor een paar weken (vullen de plaats van de nieuwe wethouders weer in) en sommige voorgoed (pensioen).

 www.poelfoto.nl)

De SP raadsleden die afscheid namen waren: Toon Voets, Jan Zoll, Albert Arends, Henk van Schijndel, Cees Groot, Mahmut Ercyas,Carla Steenman en Henk Foolen. Een persoonlijk afscheidswoord voor iedereen door burgemeester Klitsie, een penning, reproductie en bloemen luidden het afscheid in.

Klitsie sprak over Carla, de koningin van de alternatieve troonrede, Henk Foolen die niet van lange vergaderingen hield, Henk van Schijndel die veel voor de verenigingen en sportclubs heeft betekend, Mahmut die zijn stempel heeft gedrukt op het integratie-beleid, Jan Zoll die met kennis van zaken in o.a. de rekenkamercommissie zat, Albert die op zijn fietsje alle problemen in de wijk opzocht
en Cees die veel gedaan heeft voor de ouderen en op het gebied van sociale zaken. Allen kregen van ons jongste raadslid Lilian een bos bloemen.

We zullen ze missen, onze kanjers. Maar allen hebben toegezegd nog veel werk voor de SP te zullen verzetten. Buiten de raad. En daar ligt per slot van rekening het werk voor de SP. Via onze nieuw gekozen raadsleden kan dit, indien nodig, in de gemeenteraad aan de orde komen.

Dame en heren, bedankt voor jullie inzet.

U bent hier