h

PvdA, SP en VDG gaan een nieuwe coalitie formeren

21 maart 2006

PvdA, SP en VDG gaan een nieuwe coalitie formeren

Dinsdagmorgen 22 maart is de informatieronde langs alle Osse politieke partijen afgerond. Het initiatief voor deze informatieronde is door de grootste partij, de SP, gedaan. PvdA, SP en VDG gaan de komende weken samen aan de slag om een nieuwe coalitie en een nieuw college van BenW samen te stellen.

PvdA, SP en VDG

Tijdens de informatie bleken deze partijen programmatisch het dichtst bij elkaar te staan en het meeste vertrouwen in elkaar te hebben. Ook doet het recht aan de verkiezingsuitslag, waarbij de twee winnende grotere partijen (PvdA 5, VDG 6) samen gaan met de grootste partij (SP 11). Deze partijen zijn samen goed voor 22 van de 35 zetels, een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Over aantal en verdeling van de wethoudersposten zijn nog geen besluiten genomen. Dat komt na de inhoudelijke onderhandelingen over het coalitieprogramma. De partijen streven ernaar om eind volgende week de onderhandelingen te hebben afgerond. Als alles meezit kan er in de Jules Idingraadsvergadering van 6 april aanstaande een nieuw college worden benoemd.

Jules Iding, (in)formateur

Collegevorming van start

U bent hier