h

Jules Iding: "Van Gerven vormde het sociale gezicht van Oss"

16 maart 2006

Jules Iding: "Van Gerven vormde het sociale gezicht van Oss"

Het terugtreden van Henk van Gerven is een zware dobber voor de SP. Het sociale gezicht van Oss kan voor een groot deel op zijn conto worden geschreven. Hij is onaflatend in de weer geweest om de solidariteit met de ouderen, minima en gehandicapten te vergroten. In de gemeenteraad en in het college van BenW.

Jules IdingDe mensen hebben altijd kunnen rekenen op zijn steun. Door zijn inzet en vakamanschap heeft hij ook veel respect afgedwongen onder de ambtenaren. Dat geldt ook voor de ziekenhuiskwestie. Daar hebben altijd de belangen van onze inwoners voorop gestaan . Het lot viel helaas niet in Oss , maar in Uden.

Ik heb er alle begrip voor en moet respecteren dat Henk terugtreedt. Hij wil Oss niet voor de voeten lopen. De samenwerking met Henk binnen de SP wordt voortgezet. Voor mij persoonlijk zal het minder intensief zijn, maar de kwaliteit en inspiratie van de ontmoetingen zullen blijven.

Namens het bestuur van de SP afdeling Oss , Jules Iding.

Henk van Gerven niet beschikbaar als wethouder in een nieuwe coalitie

U bent hier