h

Henk van Gerven niet beschikbaar als wethouder in een nieuwe coalitie

16 maart 2006

Henk van Gerven niet beschikbaar als wethouder in een nieuwe coalitie

Vanwege de voor de SP tegenvallende verkiezingsuitslag heeft wethouder Henk van Gerven besloten zich niet beschikbaar te stellen als wethouder in een nieuwe coalitie. Het niet kunnen behouden van het ziekenhuis heeft iedereen teleurgesteld en een aantal kiezers heeft dat laten meewegen bij het uitbrengen van hun stem. Henk van Gerven vindt het redelijk en fatsoenlijk daar gevolgen aan te verbinden. In de brief aan de gemeenteraad kunt zijn beweegredenen lezen:


Aan het college van B en W en de gemeenteraad van Oss

Na de voor de SP teleurstellende verkiezingsuitslag heb ik me beraden op mijn positie in de Osse politiek.

Ik kijk met bescheiden trots terug op hetgeen ik heb kunnen doen op het terrein van Sociale Zaken en de Zorg. In Oss is tegen de maatschappelijke stroming in veel tot stand gebracht en opgebouwd. Ik ben blij dat ik daaraan mijn steentje heb kunnen bijdragen.

De strijd voor het behoud van het ziekenhuis in zowel Oss als Veghel – Anna en Joseph moeten blijven – waarbij ik werd gesteund door een groot deel van de bevolking en gemeenteraad - is iets waarvoor ik me met hart en ziel heb ingezet. Door al mijn activiteiten ben ik de personificatie geworden van het streven tot behoud van Anna. En die strijd heb ik helaas niet kunnen winnen. Dat blijft voor mij eigenlijk onverteerbaar. Het huidige ziekenhuis is groot genoeg om goede ziekenhuiszorg te bieden. Ik vind dat Oss met haar bijna 80.000 inwoners daar recht op zou moeten houden. De regering en de ziekenhuisdirectie hebben echter die wens niet willen inwilligen. Toen de minister toestemming gaf voor nieuwbouw op één locatie hebben we alles op alles gezet en het ziekenhuis met Nieuw-Zevenbergen een toplocatie aangeboden. Desondanks heeft het ziekenhuis een andere keuze gemaakt.

Het niet kunnen behouden van het ziekenhuis heeft velen teleurgesteld en een aantal kiezers heeft dat laten meewegen bij het uitbrengen van hun stem. De SP heeft voor het eerst in Oss stevig verloren en dat gegeven heb ik onder ogen te zien. Als eerstverantwoordelijk wethouder voor het ziekenhuis vind ik het redelijk en fatsoenlijk daar gevolgen aan te verbinden.

Daarom stel ik mij niet beschikbaar als wethouder in een nieuwe coalitie en zal ik ook niet plaatsnemen in de gemeenteraad. Ik wens de nieuwe raad en het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders veel wijsheid, enthousiasme en natuurlijk succes toe.
Henk van GervenIk bedank al die Ossenaren waarvan ik steun mocht ondervinden in mijn streven naar maximale solidariteit en zorg voor onze inwoners.

Henk van Gerven

Jules Iding: "Van Gerven vormde het sociale gezicht van Oss"

U bent hier