h

SP jongeren in actie voor goed openbaar vervoer

10 januari 2006

SP jongeren in actie voor goed openbaar vervoer

Vanmorgen vanaf half acht deelde een aantal Osse SP-jongeren op het station lidmaatschapskaarten uit voor ‘Reizigers’; de nieuwe vereniging van en voor gebruikers van het openbaar vervoer. Dit was de eerste gezamenlijke actie van jonge Osse SP-ers.

 Paul Peters)
SP-jongeren in actie voor goed openbaar vervoer (foto: Paul Peters).

Reizigers ziet het openbaar vervoer als een overheidstaak en zet zich in voor veilig, betaalbaar, comfortabel en schoon openbaar vervoer. Meer en beter openbaar vervoer in plaats van verdere uitholling van de OV-voorzieningen, die er al toe geleid heeft dat inmiddels hele gebieden en wijken verstoken zijn van openbaar vervoer.

Een doelstelling die de SP van harte ondersteunt. Goed en betaalbaar openbaar vervoer is immers van groot belang voor jong en oud, in de steden én op het platteland. En wie weten als geen ander wat er wel en niet goed gaat, wat er beter of anders kan dan de reizigers zelf?

Met de lidmaatschapsactie voor Reizigers op het Osse NS-station wilden de SP–jongeren een bijdrage leveren aan de doelstelling ‘beter en betaalbaar openbaar vervoer’. Het was voor het eerst in Oss dat SP-jongeren samen in actie kwamen. We gaan zeker nog meer van deze club horen!

Weblog Lilian Marijnissen: Koud en vroeg!
www.nvreizigers.nl

U bent hier