h

Een koekje bij de koffie

27 januari 2006

Een koekje bij de koffie

De laatste jaren zijn er binnen de zorg enorme bezuinigingen geweest. Vooral bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn hiervan de dupe geworden. Het personeel in de tehuizen doet hun uiterste best om bewoners een goede verzorging te kunnen geven maar de werkdruk is zo hoog dat men vaak niet meer toe komt aan het welzijn van de mensen.

 Ruud Rogier)
(foto: Ruud Rogier)

Den Haag heeft geen oog voor zaken die slecht gaan in de zorg ondanks de vele klachten van bewoners personeel en familie. In plaats dat er meer geld naar de zorg gaat wordt er meer bezuinigd. Directies moeten keuzes maken waaraan het geld wordt uitgegeven maar om nu het koekje bij de koffie af te schaffen is natuurlijk te gek voor woorden.

 Ruud Rogier)
(foto: Ruud Rogier)

Vanochtend zijn Anne Reijs, Mari-Anne Marijnissen en Marleen Claassen o.a. bij verzorgingshuis Loovelt langs gegaan om een koekje bij de koffie te presenteren. Dit werd zowel door de bewoners als het personeel zeer op prijs gesteld.

Brief aan Zorg voor Ouderen Maasland
Weblog Lilian Marijnissen: "Koekje erbij?"

U bent hier