h

Actiecomité bespreekt klachten met directie Vita Nova

10 december 2005

Actiecomité bespreekt klachten met directie Vita Nova

Het actiecomité ‘zorg voor Vita Nova’ heeft vrijdagochtend 9 december een gesprek gehad met de directie van Vita Nova. Tijdens het gesprek wat zo’n 2 ½ uur duurde zijn diverse klachten van familie van bewoners en personeel besproken.

Afvaardiging van het comité Zorg voor Vita Nova in vergadering
Afvaardiging van het comité Zorg voor Vita Nova in vergadering

  • Onvoldoende aandacht voor het welzijn van de bewoners er is zelfs krap tijd/aandacht voor de basale zorg.
  • Veel te weinig Ab’ers om activiteiten te organiseren, activiteiten staan/vallen bij de inzet van vrijwilligers.
  • In het weekend/s’avonds zijn er bijna nooit activiteiten
  • Veel te weinig begeleiding bij de maaltijden van de bewoners
  • Slechte communicatie: personeel onderling / personeel - familie / bejegening bewoners (voorbeelden:familie te laat inlichten / verandering van medicijnen door artsen / personeel is niet op de hoogte van veranderingen spreken elkaar tegen).
  • Klachten van familie doen vermoeden dat de kwaliteit van sommige personeelsleden ondermaats is. Bejegening/communicatie/ inlichten-voorlichten over gebruik medicijnen/ inco-materiaal/ eten-drinken enz.
  • Het vaak wisselen van artsen / moeilijk bereikbaar

De directie neemt de klachten serieus en heeft toegezegd deze aan te pakken. De afgelopen tijd is er serieus gewerkt aan verbeteringen en veranderingen wat betreft scholing en communicatie deze lijn zal voortgezet worden en moet leiden tot betere zorg en welzijn van de bewoners van Vita Nova. Ook Vita Nova heeft te maken met overheidsbezuinigingen maar streeft ernaar binnen het beperkte budget bewoners goede en respectabele zorg te geven. De directie onderschrijft de mening dat er meer geld naar de verpleeghuiszorg moet om goede zorg te kunnen garanderen.

Het actiecomité wil benadrukken klachten te melden bij de klachtenfunctionaris van Vita Nova en bij het actiecomité zodat zij erop toe kunnen zien dat er ook werkelijk iets mee gebeurd. Het actiecomité houdt vinger aan de pols en blijft in gesprek met de directie, hierover is al een afspraak gemaakt.

U bent hier