h

Vragen over huisvesting Poolse arbeiders

20 augustus 2005

Vragen over huisvesting Poolse arbeiders

SP-raadslid Wim van Dorst heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de toename van het aantal buitenlandse arbeiders dat wordt gehuisvest op campings.

Wim van DorstAan het college van B & W

Huisvesting Polen.

Steeds vaker worden campings in Nederland gebruikt voor het huisvesten van buitenlandse arbeiders. Het gaat om het verhuren van eigen caravans of huisjes. Ook worden particuliere vaste campinggasten benaderd om hun caravan of huisje te verhuren.

Met name camping de Naaldhof wordt steeds meer een verblijfplaats voor Oost-Europeanen. Daarmee wordt de recreatieve functie van dit park verlaten. Dit werd door Stephan Jansen van de Naaldhof in een artikel van Brabants Dagblad van 29 juli j.l. bevestigd. Letterlijk zegt hij in dit artikel “Het is inderdaad zo dat wij minder Nederlanders en steeds meer Polen als gast hebben. Dat is voor ons niet zo’n punt. Als de camping maar vol zit.”

  1. Is de gemeente op de hoogte van deze ontwikkeling?
  2. Is dit toegestaan?
  3. Bent u met mij van mening dat bedrijven die deze mensen inhuren ook voor fatsoenlijke huisvesting moeten zorgen.
  4. Als dit niet mag wat kunt u er aan doen ?
  5. Zijn er meer campings in onze gemeente waar zich dit verschijnsel zich voordoet?

Met vriendelijke groeten,

Wim van Dorst, fractie SP

U bent hier