h

Toon Voets: 'Oss nog in de race voor ziekenhuis'

30 augustus 2005

Toon Voets: 'Oss nog in de race voor ziekenhuis'

Onderstaande ingezonden brief heeft SP-fractievoorzitter Toon Voets gestuurd naar het Brabants Dagblad. In de brief reageerd Voets op de beschuldiging van het Brabants Dagblad dat de SP een slechte verliezer zou zijn inzake het ziekenhuis.

De brief is op 30-8-05 geplaatst in het Brabants Dagblad.

Toon VoetsIn het Brabants Dagblad van 24 augustus meet redacteur Jan van de Hout zich de houding aan een objectieve analyse te geven over de Osse ziekenhuiskwestie. Naar mijn mening zitten er de nodige subjectieve elementen in zijn verhaal.

De SP voert met zeer brede steun van de Osse bevolking al jaren strijd voor het behoud van het ziekenhuis. Dat is wat de bevolking van een politieke partij mag verwachten. Met recht kan gesteld worden dat niet de SP maar de democratie de verliezer is nu de mening van een grote meerderheid van de Ossenaren wordt genegeerd. Maar de koers is nog niet gelopen. Oss is nog in de race voor de lokatie van het nieuwe ziekenhuis, hoewel Uden dankzij het besluit van de minister wellicht op voorsprong ligt.

Het ziekenhuisbestuur is al lang op de hoogte van de Osse lokaties. Dit wordt nu omgezet in een lokatieaanbod. Daarover is goed overleg met het ziekenhuisbestuur zowel inhoudelijk als over de tijdsplanning. Binnen enkele weken zal na bespreking in de gemeenteraad een definitief voorstel worden aangeboden, maar uiteindelijk kiest het ziekenhuisbestuur.

De fractievoorzitters zijn daarover op 7 juli geïnformeerd. Zonder uitzondering zagen zij allemaal in dat vanwege de onderhandelingspositie van de gemeente die voorbereiding het beste vertrouwelijk kan plaatsvinden. Ook het ziekenhuisbestuur heeft het gemeentebestuur opgeroepen tot een vertrouwelijke voorbereiding van de lokatiekeuze. Zonder enige discussie is toen door de burgemeester geheimhouding opgelegd en door iedereen als vanzelfsprekend geaccepteerd. Dat is wat anders dan de opvatting van de journalist, die beweert dat de SP, en in het bijzonder wethouder Iding, daarover de lakens uitdeelt. Natuurlijk is ook de SP van mening dat er in alle openheid een raadsbesluit moet worden genomen. Zo hoort het in de democratie en dat is ook met de fractievoorzitters afgesproken. Dat neemt niet weg dat een vertrouwelijke voorbereiding van het raadsvoorstel, naar de mening van vier van de zes raadsfracties , in het belang is voor Oss. Eén van de redenen is het feit dat niet alle lokaties in het bezit zijn van de gemeente en er het risico van speculatie voorkomen dient te worden.

Ligt nu alle accent op een lokatieaanbod voor Oss, er is ook nog het juridisch spoor. Het is in een democratie een goede zaak dat er bij belangrijke besluiten ook nog de mogelijkheid is voor bezwaar en beroep. Dat geldt ook voor het besluit van de minister om Bernhoven te sluiten. Wethouder van Gerven heeft nooit beweerd dat hij bezwaar gaat aantekenen, maar onderzoekt met instemming van het voltallige college van Burgemeester en Wethouders of het verstandig is om die weg in te slaan. Het is de gemeenteraad die daar uiteindelijk over beslist en niet de SP, zoals de journalist suggereert.

Kortom de SP heeft goed nagedacht over de te volgen koers. Ze voelt zich daarin gesteund door de Osse bevolking en zal daar ook in alle openbaar verantwoording over afleggen. Wij hebben maar een doel en dat is het behoud van de ziekenhuisvoorziening in Oss.

Toon Voets, fractievoorzitter SP

Zie ook:

U bent hier