h

Ziekenhuis en geloofwaardigheid

13 juni 2005

Ziekenhuis en geloofwaardigheid

“Vrijspraak op technische gronden”, zo duidde ik het advies van het College Bouw aan de minister inzake de nieuwbouwplannen van het ziekenhuis. Nieuwbouw kan binnen de huidige wetgeving volgens dit belangrijke adviesorgaan aan de minister. Het Bouwcollege spreekt zich echter niet uit over de wenselijk integendeel. Het plaatst een fors aantal kanttekeningen. Eigenlijk krijgen de gemeente Oss en Veghel gelijk in hun streven tot behoud van het ziekenhuis.

Henk van GervenCirca 12 tot 15 zelfstandige ziekenhuizen in Nederland zijn kleiner dan Oss en Veghel. Bovendien is bij Bernhoven sprake van een fusieziekenhuis dat op twee locaties werkt, zodat problemen zoals bij de spoedeisende eerste hulp makkelijker zijn op te lossen. Een citaat: “Van een intrinsieke noodzaak tot functieconcentratie…is gezien het landelijk beeld daarom geen sprake.”
Verder wordt gewezen op de afnemende bereikbaarheid van het ziekenhuis bij nieuwbouw in Uden. Hierdoor dreigt het ziekenhuis patiënten te verliezen aan ziekenhuizen in Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven.
Als klap op de vuurpijl acht het Bouwcollege concentratie van het ziekenhuis in strijd met de nieuwe ziekenhuiswet die in het najaar van kracht wordt. Deze wet gaat uit van het behoud van kleine ziekenhuizen. Op dit punt wringt dit initiatief met toekomstige wetgeving.

Het argument van het ziekenhuis dat ons ziekenhuis te klein is om kwaliteit te leveren wordt door de feiten elders in het land gelogenstraft. Zo staat het kleinere ziekenhuis in Boxmeer goed bekend. Daarom is het niet een kwestie van niet kunnen maar niet willen. De specialisten werken graag op één plek. Dat is logisch maar ongewenst. Met een inkomen dat in de tonnen ton loopt mag je van hen naast goede zorg ook verwachten dat ze zonodig op twee plaatsen werken. Het is beter dat zij reizen dan tienduizenden patiënten.

De rol van de ziektekostenverzekeraars is verwerpelijk. Het gaat hen alleen om de centen in plaats van de patiënten. Er moeten minder ziekenhuizen komen met minder personeel. Dat beperkt de ‘schadelast’. En zij zijn nota bene ook nog bereid om de kapitaalvernietiging die optreedt bij afbraak van de ziekenhuizen in Oss en Veghel te betalen. En dat allemaal met premiegelden opgebracht door diezelfde patiënten die de dupe dreigen te worden.

In Den Haag wordt de komende maanden over de toekomst van ons ziekenhuis beslist. De SP en de kleine christelijke partijen zijn voorstander van behoud. De VVD is voor concentratie. Bij de overige partijen zijn de meningen verdeeld: PVDA, GroenLinks, D66, CDA. Met name de rol van het CDA is cruciaal. Hun woordvoerder Buijs heeft altijd het behoud van kleine ziekenhuizen verdedigd. Zo voorkwam hij de fusie van ziekenhuizen in de provincie Zeeland. Omdat het CDA in onze regio zo verdeeld is, heeft hij zich nog niet uitgesproken over Bernhoven. Als Buijs kiest voor behoud en zo een wig drijft in de coalitie, dan blijven Anna en Joseph behouden. Zwicht hij voor de lobby van het ziekenhuis, dan weten wij wie de veroorzaker is van het horrorscenario dat Oss met bijna 80.000 inwoners de eerste ziekenhuisloze stad van Nederland dreigt te worden.

Het referendum over de grondwet van Europa heeft laten zien hoe de bestuurlijke elite zich kan vergissen. Als er nu een referendum zou worden gehouden over het ziekenhuis, dan zou een overgrote meerderheid voor behoud stemmen. Nut en noodzaak voor nieuwbouw ontbreken immers. Dit feit zou het ziekenhuisbestuur en de beslissers in Den Haag tot nadenken moeten stemmen, want hun geloofwaardigheid staat op het spel. Als het draagvlak voor een nieuw ziekenhuis ontbreekt, draagt concentratie van het ziekenhuis in Uden bij haar geboorte reeds de kiem van mislukking in zich.

Zie ook:

U bent hier