h

SP weerspreekt publicist Livestro

17 juni 2005

SP weerspreekt publicist Livestro

SP Tweede-Kamerlid Agnes Kant en wethouder Henk van Gerven reageren in een artikel op de ongefundeerde aantijgingen van publicist Livestro in het Brabants Dagblad. Als politieke partij dient de SP zowel het belang van de werkgelegenheid als de volksgezondheid stellen de schrijvers.

Henk van GervenIn zijn artikel 'De SP komt niet op voor het werkvolk' (Brabants Dagblad, 14 juni 2005) haalt de auteur Joshua Livestra een aantal zaken door elkaar. De SP is niet tweeslachtig, zoals hij stelt, maar dient bij de zaken die hij noemt twee algemene belangen. Ten eerste: het belang van ondernemerschap. De SP vindt het belangrijk dat goede voorwaarden worden geschapen voor het bedrijfsleven. In het belang van werkgelegenheid, de productiviteit en de innovatie. Ten tweede: het belang van de volksgezondheid.

Agens KantNeem bijvoorbeeld de acties in het verleden van de SP tegen Diosynth. Het is nooit de bedoeling van de SP geweest dit bedrijf te sluiten of uit Oss weg te jagen. Integendeel, de acties waren er op gericht dat dit bedrijf zou blijven maar zich wel aan milieuregels ging houden, in het belang van de volksgezondheid. En dat is precies het resultaat geweest van die acties.

Ook Organon willen wij graag in Oss houden. De farmaceutische industrie is een belangrijke bedrijfstak. Bij voldoende investeringen in innovatie kan zij een belangrijke bijdrage leveren aan enerzijds de werkgelegenheid en anderzijds levensverlenging, verbetering van de kwaliteit van leven en een vermindering van het aantal ziekenhuisopnamen.

Tegelijkertijd zullen wij er op blijven toezien dat ook farmaceutische bedrijven zich houden aan wettelijke regels, bijvoorbeeld de terechte regels rondom de marketing. Daar waar die met agressieve marketing worden overtreden, zullen wij die blijven bekritiseren. Dat daarmee het rendement in gevaar komt valt te betwijfelen als je de cijfers leest. Volgens deskundige Marcia Angell, twintig jaar lang hoofdredacteur van de New England Journal of Medicine, geven de bedrijven 2,5 keer zoveel uit aan marketing en lobbyen dan aan onderzoek. Uit jaarrapporten van de industrie haalt zij de volgende cijfers. In 2002 maakten de tien grootste farmaceutische bedrijven 17 procent winst, terwijl zij ongeveer 14 procent aan onderzoek en ontwikkeling van medicijnen besteden. Aan marketing en beleid wordt maar liefst 36 procent uitgegeven.

Helaas is de farmaceutische industrie niet zo innovatief meer. 75 Procent van de nieuwe geneesmiddelen zijn zogenaamde me-too geneesmiddelen ofwel kleine variaties op bestaande producten. Een nieuwe variant hoeft - om winst op te leveren - alleen maar voldoende van het bestaande middel te verschillen om een nieuw patent te rechtvaardigen. Met behulp van agressieve marketing kan vervolgens een flink aandeel op de markt veroverd worden. Wie kent niet de voorbeelden van het fêteren van artsen of het beïnvloeden van artsen via nascholingen middels snoepreisjes? De laatste jaren wordt zelfs geprobeerd in Europa verboden publiekreclame te omzeilen via zogenaamde symptoomreclame. Via een TV-spot wordt ons een mogelijk gezondheidsprobleem voorgehouden (schimmelnagel, erectiestoornis, hoge bloeddruk) en vervolgens kun je terecht bij je huisarts of op een site waar mogelijk 'het middel voor je kwaal' te vinden is. Over dat laatste hebben wij eind 2004 een klacht ingediend bij de Reclamecodecommissie die via haar uitspraak hier duidelijke regels aan heeft gesteld.

Om paal en perk te stellen aan de marketing is terecht wetgeving gemaakt en daar heeft men zich aan te houden. Het toezicht hiervan is nu helaas overgelaten aan de zelfregulering. Tot nu toe blijkt uit evaluaties van de inspectie dat deze onvoldoende werkt. De SP ziet hier dan ook liever weer een actievere rol voor de inspectie. Daar gaat een preventieve werking vanuit en worden we allemaal beter van.

De farmaceutische industrie kan veel geld besparen uit marketing en dit inzetten in werkelijke innovatie. Indien er een nieuw middel op de markt komt dat werkelijk meerwaarde heeft ten opzichte van reeds bestaande middelen, zal ook niet echt veel marketing nodig zijn.
In het belang van volksgezondheid is ook dat er volledige transparantie bestaat over de resultaten van onderzoek, ook als deze de farmaceutische industrie niet uitkomen. Helaas is dat niet altijd het geval. Denk maar aan de recente discussie over het achterhouden van
onderzoek van de industrie waaruit bleek dat het gebruik van bepaalde antidepressiva leidde tot meer zelfmoord bij kinderen. Dat soort ernstige zaken rechtvaardigen toch zeker een kritische houding, en ook wel degelijk nieuw regels, bijvoorbeeld een publicatieplicht. En ook
bijvoorbeeld voldoende onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Bedrijven worden gedreven door economische belangen, daar is niets mis mee. De voorwaarden voor goed ondernemerschap moeten goed zijn.. Maar ook ander belangen zoals volksgezondheid en milieu wegen zwaar. Een politieke partij hoort beide belangen te dienen en te wegen.

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid SP
Henk van Gerven, wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Volksgezondheid te Oss

U bent hier