h

Forumdebat over de uitslag van de SP huurder-enquête

5 juni 2005

Forumdebat over de uitslag van de SP huurder-enquête

Op maandagavond 6 juni zal in het waterschapsgebouw, Raadhuislaan 30 in Oss, een debat plaats vinden over de plannen voor toekomstige huurverhogingen en de al doorgevoerde huurharmonisatie, wat in gewoon Nederlands een eenmalige forse huurverhoging is.
Aanleiding voor het debat is vooral ook de door de SP gehouden huurderenquête waarvan de uitslag op die avond zal worden gepresenteerd en besproken.

Niet alle 7200 huurwoningen in Oss en 2200 in Bernheze zijn door de SP-ers bezocht, wel is de enquête aangeboden bij de bewoners in enkele straten van iedere wijk, als een zeer ruime steekproef over de hele stad.

Met de enquête wilde de SP aantonen dat de huren in relatie tot het netto inkomen van de huurders hoog genoeg zijn.
De resultaten van de enquête bevestigen die veronderstelling:

Uitslag enquête:

Percentage van het inkomen - aantal huurders in percentage:
15-20% - 9,4%
20-25% - 37 %
25-30% - 35,9%
>30% - 17,7%

Dit resultaat betekent ook dat de categorieën 25-30% en >30%, samen 53,6%, een huur betalen naar de norm of zelfs voor 17,7% ruim daarboven.
Huursubsidie is in de cijfers meegenomen.

Waarom huurverhoging? Een vraag die veel werd gesteld tijdens de enquête. Of, zoals een huurder dat onder woorden bracht; “wil men door het stapelen van alle andere verslechteringen toe naar het bouwen van een plofbare massa?”

Voor inlichtingen:
Cees Groot Tel.: (412) 62 55 96
E-mail: cees.groot@tomaatnet.nl

U bent hier