h

“De huren zijn al hoog genoeg, geen huurverhogingen in Oss”

7 juni 2005

“De huren zijn al hoog genoeg, geen huurverhogingen in Oss”

Op maandag 6 juni is tijdens een forumdebat de uitslag van de door de SP gehouden huur-enquête bekent gemaakt. Veel huurders hebben aan de enquête deelgenomen, door op de website van de SP de enquête in te vullen en door mee te doen als de SP-ers aan huis kwamen.

In alle (huur)-wijken van Oss zijn steekproeven gehouden, de buitengebieden van Oss hebben voornamelijk via de website gereageerd. De uitslag van de enquête is conform onze verwachting en is een bevestiging van onze mening over de hoogte van de huren in relatie tot het netto inkomen van de huurders.

Uitslag enquête:
Percentage van het inkomen - aantal huurders in percentage:
15-20% - 9,4%
20-25% - 37 %
25-30% - 35,9%
>30% - 17,7%

Dat wil ook zeggen dat 53,6% minimaal een kwart van hun netto inkomen aan huur betaald.!

Opmerkelijke feiten en uitspraken tijdens het huurdebat:

  • Oss zit zelfs boven het landelijk gemiddelde wat betreft het percentage van het inkomen dat men aan huur moet besteden. Aldus de Woonbond.
  • Het is niet uit te leggen waarom er nu ineens een huur harmonisatie moet worden toegepast.
  • Er is geld genoeg bij de woningbouwcorporaties en geïnvesteerd wordt er nauwelijks.
  • 10 jaar geleden betaalde men niet meer dan 15% van het netto inkomen aan huur.
  • Ook tien jaar geleden besloot de toenmalige staatssecretaris om niet meer te investeren in sociale woningbouw en werden de woningbouwverenigingen zelfstandig. De woningbouwcorporaties moesten zelf investeren in de sociale woningbouw en kregen daarvoor toen 36 miljard gulden (!) mee.
  • Gemeenten en woningbouwcorporaties willen graag met elkaar samenwerken om de tegenwoordige woningnood op te heffen, maar helaas is van een effectieve samenwerking nog geen sprake en blijft het bij onderhandelen

Voor meer informatie:
Cees Groot, (0412) 62 55 96
Albert Arends
Jan Zoll

U bent hier