h

SP stelt vragen over schoolzwemmen

27 april 2005

SP stelt vragen over schoolzwemmen

Middels een stuk aan de stichtingen van schoolbesturen van 22 maart jongstleden, heeft de gemeente uitgesproken het schoolzwemmen in zijn huidige vorm niet te willen handhaven en te vervangen door een vrije keuze voor basisscholen om al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheid tot het schoolzwemmen.

Lilian MarijnissenGezien het feit dat jaarlijks 19 kinderen verdrinken en de verdrinkingsdood daarmee de belangrijkste doodsoorzaak door ongevallen voor kinderen tot 4 jaar is, hecht de SP er veel waarde aan dat alle kinderen in onze gemeente hun zwemdiploma halen.

We hebben daarom de volgende vragen voor de wethouder:

  • Is de wethouder met ons van mening dat het hebben van een zwemdiploma zo belangrijk is voor een kind, dat wanneer ouders deze verantwoordelijkheid niet nemen, hier een taak voor de gemeente en scholen ligt?
  • Is de wethouder het met ons eens dat het schoolzwemmen een goede manier is om hier gehoor aan te geven?
  • Is de wethouder met ons van mening dat het dus geen goede zaak is basisscholen de vrije keuze te laten om al dan niet deel te nemen aan het schoolzwemmen, omdat wij er waarde hechten aan dat ieder kind een diploma heeft?
  • Wat is de mening van de wethouder over de huidige Osse situatie waarin bij aanvang van het schoolzwemmen 1/3 van de kinderen nog geen diploma in bezit heeft, maar ná het schoolzwemmen 1/4 van de kinderen nóg steeds geen diploma heeft?
  • Is de wethouder met ons van mening dat het goed zou zijn een regeling te treffen voor deze kinderen zodat ze toch in het bezit kunnen raken van een diploma, bijvoorbeeld door een jaar eerder (groep 4) te beginnen met het schoolzwemmen en de kinderen die er niet in slagen dan het diploma te behalen, hier in het volgende jaar (groep 5) alsnog de kans toe te geven?
  • Is de wethouder ervan op de hoogte dat volgens de NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma’s) een kind gemiddeld 65 klokuur nodig heeft om het A-diploma te behalen? Dat dus in het Osse Golfbad, met een tarief van € 5,70 per 45 minuten zwemles, de kosten voor een A-diploma ruim € 500 bedragen? (494 les + 12,40 diploma + 12,00 inschrijven) Wanneer men voor een snelcursus kiest, vraagt het Golfbad hier zelfs € 575,- voor. Is de wethouder het met ons eens dat dit veel geld is?
  • Is

  • de wethouder ervan op de hoogte dat één op de vijf verdronken kinderen een allochtone afkomst heeft? Dat op zwarte basisscholen in Nederland gemiddeld nog niet eens de helft van de kinderen bij het verlaten van de basisschool kan zwemmen?
  • Is de wethouder met ons van mening dat het schoolzwemmen voor deze allochtone kinderen een goede uitkomst is, aangezien zij veelal niet opgegroeid zijn in een watercultuur als de onze en daardoor vaak niet zoveel geld kunnen of willen steken in een zwemdiploma?
  • Is de wethouder bereid om op een zo kort mogelijke termijn met een voorstel te komen om het schoolzwemmen te verbeteren, zodat in de toekomst alle kinderen van Oss de basisschool met een zwemdiploma zullen verlaten?

Lilian Marijnissen, SP-raadslid

U bent hier