h

Meer handen aan het bed in Vita Nova

8 april 2005

Meer handen aan het bed in Vita Nova

Het actiecomité “Zorg voor Vita Nova” is blij met het besluit van de directie en de raad van bestuur dat er per ingang van 1 april 2005 meer handen aan het bed zijn gekomen op de PG-afdelingen van Vita Nova.

Door deze noodzakelijke extra handen aan het bed kunnen bewoners hopelijk eindelijk gaan genieten van meer zorg en aandacht. Ook zal het personeel verlost zijn van de zware druk waarmee zij jarenlang hebben moeten werken.

Twee jaar lang actievoeren door familie, personeel en comitéleden, hebben uiteindelijk geleidt tot dit resultaat waarmee we de bewoners, familie, vrijwilligers en personeel willen feliciteren. Hun geduld is lang op de proef gesteld maar de acties hebben vruchten afgeworpen, structureel meer handen aan het bed voor betere zorg voor de bewoners van Vita Nova.
We blijven natuurlijk de gang van zaken goed volgen en trekken weer aan de bel als dat nodig is.

Namens het actiecomité
Marleen Claassen
Mari-Anne Marijnissen
Anne Reijs

U bent hier