h

Help het golfbad verzuipt, maar de verenigingen gered

9 april 2005

Help het golfbad verzuipt, maar de verenigingen gered

Twee jaar geleden voerde de SP actie tegen de privatisering van het Golfbad. Vele duizenden protestkaarten werden door de Ossenaren ondertekend en aangeboden aan het toenmalige college, dat bestond uit alle parijen, behalve de SP.

Help! Het golfbad verzuipt!Tijdens het raadsbesluit over het Golfbad, dat volgde, stemden desondanks alle partijen, behalve de SP, voor het besluit het Golfbad te privatiseren. Volgens VVD, CDA, VDG, PvdA en D66 was dit de enige juiste beslissing.

De SP met woordvoerder Henk van Schijndel bewoog hemel en aarde om de raadsleden op andere gedachten te brengen, maar het was alsof hij tegen een muur praatte. Nauwelijks een jaar later heeft het bestuur van het Golfbad een fors tekort en wil daarom de watersportverenigingen 40.000 euro meer huur laten betalen. Een verhoging van 75%!!

Het Golfbadbestuur wist natuurlijk verdraaid goed, dat de verenigingen deze gigantische verhoging niet konden betalen en gokte erop dat het College deze verenigingen niet zou laten verdrinken. Die 40.000 euro komen dan vanzelf uit de gemeentekas, was de gedachtegang van het Golfbadbestuur.

Ook de hele Gemeenteraad stond op haar achterste benen en eiste dat de verenigingen niet de dupe zouden worden van de tekorten van het Golfbad. Het CDA kwam met een motie die precies in de kaart speelde van het bestuur van het Golfbad.

Geef die 40.000 euro nou maar en voor volgend jaar zoeken we wel een oplossing. Deze motie gesteund door de VVD en Groen Links werd gelukkig verworpen met slechts 13 stemmen voor en 22 tegen.

De SP diende eveneens een motie in met een korte en bondige tekst: De verenigingen mogen niet de dupe worden van een verhoging met 75 %. SP- VDG- PvdA en Groen Links stemden voor de motie van Henk van Schijndel zodat deze met 23 stemmen voor en 12 tegen werd aangenomen.

Bovendien vroeg de SP tijdens de raadsvergaderingen ( er waren er 2!! voor nodig) dat de cijfers die het bestuur van het Golfbad aandroeg gecontroleerd zouden worden en tevens vroeg de SP om een objectief onderzoek naar het terugdraaien van de verzelfstandiging ( privatisering) van het Golfbad. Want elk jaar geld in een bodemloze put storten is nooit terecht, maar zeker niet in deze financieel moeilijke tijden.

Wethouder Boerboom moet als de wiedeweerga aan de slag met het bestuur van het Golfbad om tot een acceptabele oplossing te komen. Hierover is het laatste woord dus nog niet gezegd

Henk van Schijndel,
SP-raadslid

U bent hier