h

Osse SP-ers bezoeken Europees Parlement

30 maart 2005

Osse SP-ers bezoeken Europees Parlement

Donderdagochtend 23 maart vertrok er een volle bus naar Brussel om het Europees Parlement te bezoeken. Bezoekers kregen uitleg van Frank Futselaar (fractiemedewerker van de SP) over de werking van het parlement.

Brussel (het Europarlement) is voor de meeste mensen ver weg en ondoorzichtig, Frank maakte duidelijk hoe een en ander tot stand komt en wat de burger daar van kan merken. Door middel van een vragenformulier konden de bezoekers hun kennis over het parlement testen, wat nog niet eenvoudig bleek.

Kartika Liotard, europarlementslid voor de SP, vertelde enthousiast over haar werk in het parlement. Ondanks de bureaucratische werking van het EP ziet zij kans om SP-standpunten op de agenda te krijgen in de commissies. Ook gaf zij uitleg over de Europese grondwet en de dienstenrichtlijn.

Er werd ons een heerlijke lunch aangeboden, een kijkje in de grote zaal waar het parlement vergaderd en ter afsluiting nog even genieten op een terras in de zon. Wellicht is Brussel voor deze bezoekers iets dichterbij gekomen.

Bekijk de weblog van de Eurofractie over dit bezoek aan Brussel
Campagne Europese Grondwet

U bent hier