h

Zorg in Vita Nova nog steeds onder de maat

5 februari 2005

Zorg in Vita Nova nog steeds onder de maat

Het actiecomité “Zorg voor Vita Nova” (bestaande uit familie van bewoners, personeel en SP) heeft volgende week een gesprek met de directie van Vita Nova en de raad van bestuur van ZVOM over de voortdurende achterblijvende zorg voor de bewoners.

Naar aanleiding van de behandeling over de verpleeghuiszorg in de tweede kamer zond het televisieprogramma NOVA donderdagavond een reportage uit waarin verpleeghuisartsen aangaven dat er een permanente alarmfase is in de verpleeghuizen. Een verpleeghuisarts gaf schrijnende voorbeelden van slechte zorg waarvoor zij niet langer verantwoordelijkheid wilde dragen en haar mede hebben doen besluiten haar werk neer te leggen bij Vita Nova.

Het actiecomité dat zich sinds twee jaar inzet voor betere zorg voor de bewoners van Vita Nova, vindt dat er tot nu toe onvoldoende verbeterd is t.a.v. de zorg met name op de PG afdelingen. Ondanks de inschakeling van de inspectie voor de gezondheidszorg en er een herstelplan ligt van de directie, blijven de problemen voortduren.

De uitspraak van staatssecretaris Ross in Nova, dat wantoestanden in elk verpleeghuis binnen enkele maanden opgelost moeten zijn, is voor het actiecomité aanleiding om in gesprek te gaan met de directie van Vita Nova.

Herstelplan en toezicht kunnen niet het gewenste resultaat bereiken als er niet ook voldoende handen aan het bed komen en er goed gekwalificeerd personeel bijkomt.

Het actiecomité stelt de volgende zaken aan de orde:

Meer handen aan het bed en meer gekwalificeerd personeel zodat bewoners

  • op tijd uit bed kunnen
  • op tijd gewassen en op tijd onder de douche
  • op tijd naar het toilet
  • op tijd verschoning van incontinentiemateriaal
  • op tijd de juiste medicijnen
  • op tijd wat aandacht, een praatje een wandeling
  • op tijd de juiste zorg
  • Altijd voldoende toezicht

Kortom: Een respectvolle en waardige verzorging!

U bent hier