h

Huurexplosie ook in Oss?

27 februari 2005

Huurexplosie ook in Oss?

Ondanks de kou en de sneeuw is de SP enquête over de huren in Oss voortvarend van start gegaan. De bereidheid van de bewoners om de enquête in te vullen is bijna 100%! Een teken dat er grote ongerustheid is over de ontwikkeling van de huurprijzen.

Een eerste indruk van de terugontvangen enquêtes is dat de huurders van mening zijn ruim voldoende tot te hoge huren te betalen in relatie tot hun inkomen. Alle reden voor de SP om door te gaan om zoveel mogelijk enquêtes ingevuld te krijgen.

U bent hier